Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

2.2 Tilastografiikka

Tilastokuvion peruselementit ovat pitkälti samankaltaisia kuin taulukossa: otsikko, seliteosat, itse kuvio ja alaviitteet. Myös niiden laatuvaatimukset ovat hyvin samanlaisia. Kuvioita kuitenkin silmäillään usein ilman, että siihen liittyvään tekstiin on paneuduttu, minkä vuoksi kuvion tulee olla sinällään ymmärrettävissä.

Kuvion tutkiminen aloitetaan otsikosta, josta tulisi selvitä kuvion aihe, kuvattavat muuttujat ja ajankohta. Kuvioissa otsikointi on usein vähemmän tarkkaa kuin taulukoissa. Varsinaisen kuvio-otsikon rinnalla voidaan käyttää kuvion sisällöstä kertovaa otsikkoa (esimerkiksi: Miesten tupakointi on vähentynyt enemmän kuin naisten).

Kuviossa käytetty yksikkö käy usein ilmi kuvion akseleista, samoin kuin muuttujien luokitus. Selitteessä kerrotaan käytettyjen symbolien, värien ja muiden merkintätapojen merkitys. Jos mahdollista, selitteen tulee vastata kuvion rakennetta siten, että esimerkiksi kuviossa ylimpänä oleva käyrä on myös selitteessä ylimpänä.

Kuvio. Tilastokuvio ja sen osat

Kuva tilastokuviosta

Yleisesti käytettyjä tilastokuvioita on viisi perustyyppiä: pylväskuvio, viivakuvio, parvikuvio, piirakkakuvio ja kartogrammit, jotka esitellään tarkemmin esimerkeissä.

EsimerkitHarjoitukset

Jaa