Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

2.3 Tilastoteksti

Hyvään tilastotekstiin pätevät samat säännöt kuin asiatekstiin yleensä. Tilastotekstissä on kuitenkin yleensä huomattavan paljon lukuja, jotka tekevät tekstin vaikeaksi ymmärtää. Erityisesti suurien lukujen tulkinnassa on oltava tarkkana. Jos kirjoittaja ei ole osannut havainnollistaa lukujaan, tiedon käyttäjän on pyrittävä konkretisoimaan asioita itselleen.

Hyviä kysymyksiä asioiden havainnollistamiseksi ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Paljonko tarkasteltava asia on henkeä kohti laskettuna?
  • Milloin viimeksi luku oli samansuuruinen?
  • Onko luku maan sisäisessä, esimerkiksi alueiden välisessä tai kansainvälisessä, esimerkiksi EU-maiden välisessä vertailussa suuri vai pieni?
  • Onko rahamäärä suuri, jos sitä verrataan rahamäärään, joka on käytetty johonkin itselle tuttuun asiaan?

Tilastoraporteissa käytetään usein myös lyhenteitä ja tarkoin määriteltyjä käsitteitä. Jotta asiasta saisi oikean kuvan, saattaa olla tarpeen tarkistaa käsitteiden sisältö. Tilastokeskuksen verkkosivuilla on käsitetietokanta, josta saa selville keskeisimpien tilastokäsitteiden sisällön.

Tilastoraporteissa tulisi aina olla lähdeviitteet, joiden avulla tiedon käyttäjä voi saada lisää tietoa kuvatuista asioista. Lähdeviitteiden avulla pitäisi löytää sekä tilaston perusraportti että tilastoa kuvaava metatieto. Metatiedolla tarkoitetaan tietoja aineiston hankintamenetelmistä, käytetyistä, luokituksista, laadusta ym.

EsimerkitHarjoitukset

Jaa