Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

2.5 Tilastojen uusia esitystapoja

Internetin kehityksen myötä mahdollisuudet tilastotiedon havainnollistamiseen ja käytön helpottamiseen ovat parantuneet.

Esityksistä voidaan tehdä vuorovaikutteisia, jolloin laaja tilastoaineisto saadaan käyttöön pienemmissä osissa ja juuri kulloisenkin tiedontarvitsijan näkökulmasta sopivana.

Liikkuvan kuvan avulla taas saadaan kuvioihin lisättyä uusia ulottuvuuksia. Useimmin liikettä käytetään tilastollisten aikasarjojen kuvaamisessa.

Esimerkit

Jaa