Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

3 Tilastotiedon tuottaminen

Voidakseen ymmärtää tilastoja tiedon käyttäjän on tiedettävä, miten tilasto on tuotettu. Tilastotiedon tuottaminen on monivaiheinen prosessi, jossa on monia virhelähteitä ja tilanteita, joissa tilaston näkökulmaa suunnataan tai rajataan.

Tällä oppitunnilla tilastotuotantoprosessia kuvataan viiteen vaiheeseen jaettuna. Vaiheet ovat:

  1. Tilaston suunnittelu
  2. Tiedon hankinta
  3. Tiedon muokkaus
  4. Tiedon analyysi
  5. Tiedon jakelu

Tämä oppitunti käsittelee neljää ensimmäistä vaihetta. Tiedon jakelua käsitellään oppitunneilla 2 Tilastojen esitystavat ja 8 Tilastotiedon haku.


Jaa