Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

3.1 Tilaston suunnittelu

Jotta tilastoon kerättävä tieto olisi hyvälaatuista, tiedon hankinta, muokkaus ja analysointi on suunniteltava tarkoin etukäteen.

Tärkein tehtävä on muuttaa tietotarve mitattavaksi. Se edellyttää tutkittavan ilmiön määrittelyä tarkkojen käsitteiden avulla. Käsitteet täytyy edelleen muuttaa mitattaviksi. Kun tiedetään, minkälaisia asioita halutaan mitata, on suunniteltava, miten mittaus toteutetaan – on ratkaistava, mistä, milloin ja millä tavoin tiedot hankitaan.

Kaikkeen kerättyyn tietoon sisältyy myös virheitä, joita voidaan hyvin suunnitellussa prosessissa korjata. Myös aineiston jatkojalostaminen on suunniteltava etukäteen. Tilastoa suunniteltaessa on mietittävä, miten aineistoa aiotaan analysoida ja miten tiedot on tarkoitus esittää, jotta aikaisemmissa vaiheissa osataan ottaa huomioon analyysin ja jakelun vaatimat asiat.

Esimerkit

Jaa