På svenska

In English

Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

6.1 Väestön kehityksen kuvaaminen

Yksilö syntyy, elää ja kuolee. Väestön kehitys on ihmisten syntymisten, kuolemisten ja alueellisen liikkumisen eli muuttoliikkeen lopputulos, joka luo puitteet yhteiskunnan kehitykselle ja palvelujärjestelmille, esimerkiksi terveydenhuollolle ja koululaitokselle.

Väestössä tapahtuvia muutoksia kutsutaan väestöilmiöiksi. Tilastoissa väestöilmiöitä kuvataan tunnuslukujen avulla. Ne mahdollistavat ilmiöiden vertailemisen eri vuosien, jopa vuosisatojen, välillä. Väestöilmiöitä kuvaavien tunnuslukujen avulla voidaan tehdä myös alueellisia, esimerkiksi eri maiden välisiä vertailuja.

Yleensä väestölliset tunnusluvut suhteuttavat eri väestöilmiöitä koko väestöön tai sen osiin. Esimerkiksi vuoden aikana syntyneiden lasten määrää voidaan verrata koko väestön määrään tai synnytysiässä olevien naisten määrään.

Tunnusluvut esitetään useimmiten promilleina (‰) eli ne kuvaavat väestöilmiötä tuhatta henkilöä kohti.

Esimerkit

Jaa