Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

6.4 Muuttoliike

Väestönkehityksen kuvaaminen edellyttää syntyvyyden ja kuolleisuuden lisäksi myös muuttoliikkeen tuntemista. Joka vuosi huomattava määrä ihmisiä vaihtaa asuinpaikkaa. Se näkyy väestön vähentymisenä toisaalla ja lisääntymisenä toisaalla.

Muuttoliikettä kuvaavat tunnusluvut muodostetaan samoin kuin syntyvyyttä ja kuolleisuuttakin kuvaavat tunnusluvut. Muuttaneiden määrät rinnastetaan väestön kokonaismäärään ja yleensä luvut ilmoitetaan tuhatta ihmistä kohti. Muuttoliikettä kuvataan kuitenkin usein vain yhdellä käsitteellä, jota kutsutaan nettomuutoksi. Se saadaan vähentämällä jollekin alueelle muuttaneista samalta alueelta lähteneet. Jos poismuutto on suurempi kuin tulomuutto, on nettomuutto negatiivinen. Nettomuuttaneisuus on siis muuttovoitto tai muuttotappio tuhatta henkeä kohti.

Muuttoliikkeessä erotetaan kotimainen kuntien välinen muuttoliike ja kansainvälinen muuttoliike eli siirtolaisuus. Kansainvälistä muuttoa nimitetään tilastoissa maahan- ja maastamuutoksi. Tunnuslukuna käytetään useimmin nettomaahanmuuttaneisuutta, joka on ulkomailta maahan muuttaneiden ja maasta ulkomaille muuttaneiden erotus suhteutettuna väkilukuun.

Kuvio. Maahan-, maasta- ja nettomaahanmuutto 1971–2011

Kuvio maahan-, maasta- ja nettomaahanmuutosta

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Muuttoliike [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-6766. 2011, Liitekuvio 1. Maahan-, maasta- ja nettomaahanmuutto 1971–2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.9.2012]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/muutl/2011/muutl_2011_2012-04-27_kuv_001_fi.html

EsimerkitHarjoitukset

Jaa