Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

6.8 Pääasiallinen toiminta

Pääasiallisen toiminnan luokituksen avulla ihmiset ryhmitellään ensinnäkin työllisiksi ja työttömiksi. Työlliset voidaan jakaa ammattiaseman mukaan palkansaajiin ja yrittäjiin. Työlliset ja työttömät muodostavat työvoiman, joka on työhön käytettävissä oleva väestö. Työvoiman ulkopuolelle jäävät lapset, opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet ja muut työelämän ulkopuolella olevat kuten esimerkiksi kotiäidit.

Pääasiallista toimintaa kuvaavien tietojen perusteella on mahdollista laskea taloudellinen huoltosuhde, joka kertoo, kuinka suuri on työssäkäyvien elatustaakka. Se kuvaa sitä, kuinka paljon työttömiä ja työvoiman ulkopuolella olevia on työssä käyviä kohti. Väestöllisestä huoltosuhteesta taloudellinen huoltosuhde eroaa siinä, että vertailukohtana ovat työikäisten sijasta vain ne työikäiset, jotka todella tekevät töitä. Taloudellisessa huoltosuhteessa elätettävien ryhmään on lisätty vanhusten ja lasten lisäksi myös kaikki työikäiset, jotka eivät työttömyyden tai muun sellaisen syyn takia käy töissä.

EsimerkitHarjoitukset

Jaa