Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

7.6 Turvallisuus

Ihmisten turvallisuutta kuvataan toisaalta uhkien näkökulmasta rikos- ja oikeustilastoissa sekä toisaalta turvaverkon näkökulmasta sosiaaliturvan tilastoissa. Terveystilastoissa turvallisuustasoa kuvaa muun muassa tieto tapaturmista ja tapaturmakuolleisuudesta.

Keskeisin rikollisuutta kuvaava tilasto käsittelee poliisin tietoon tullutta rikollisuutta, jonka rinnalle rikostilanteen kuvaajana on vakiintunut niin sanottu uhritutkimus, jolla selvitetään ihmisten kokemuksia rikosten uhriksi joutumisesta. Uhritutkimusta tarvitaan, koska suuri osa väkivallasta ja rikollisuudesta ei tule poliisin tietoon.

Sosiaaliturvaa tilastoivat Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kelan ja Eläketurvakeskuksen tilastoista käy ilmi muun muassa työkyvyttömyyseläkkeiden saajat sekä lyhytaikaisemman työkyvyttömyyden määrät ja syyt. Ne tilastoivat myös kansalaisille maksettuja sosiaaliturvaetuuksia, kuten eläkkeitä ja sairauskorvauksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tilastoi kuntien hoitaman sosiaaliturvan palveluja.

Tilastokeskus tilastoi kuolinsyitä ja liikenne- sekä työtapaturmia.

EsimerkitHarjoitukset

Jaa