Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

7.8 Ajankäyttö ja harrastukset

Ihmisen hyvinvointiin kuuluu myös se, miten hän voi käyttää aikaansa ja miten hän sitä tosiasiallisesti käyttää. Ajankäytön päälohkot ovat nukkuminen, työaika ja vapaa-aika. Työaika jakautuu ansiotöiden ja kotitöiden kesken. Ansiotyössä vallitsevaa hyvinvointia selvitetään mm. työolotutkimuksilla. Vapaa-ajan hyvinvoinnin keskeisenä osana ovat erilaiset harrastustoiminnat ja sosiaalinen kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa. Vapaa-ajan harrastuksia selvitetään muun muassa vapaa-aikatutkimuksessa. Myös kulttuuritilasto kertoo vapaa-ajan hyvinvoinnista, joskin se kertoo myös kulttuurista työnä. Se sisältää tietoja kulttuurin taloudesta ja merkityksestä kansantalouden osana, kulttuuripalvelujen tarjonnasta ja saatavuudesta, kulttuuritapahtumista ja muista kohteista sekä Internetin käytöstä.

Esimerkit

Jaa