Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

7.9 Subjektiivinen hyvinvointi

Ihmisen hyvinvointi on viime kädessä hyvin henkilökohtainen asia. Esimerkiksi terveys, tulot, turvallisuus ja vapaus merkitsevät eri ihmisille eri asioita. Vaikka terveys ja tulotaso ovat molemmat hyvinvoinnin vankkaa aineellista perustaa, voi ihminen kompensoida niissä esiintyvät puutteet keskittymällä vaalimaan vointiaan toisilla elämänalueilla. Turvallisuus ja vapauden tunne ovat sinänsä voimakkaan subjektiivisia asioita: vaikka objektiivisten mittareiden mukaan asiat olisivat kunnossa, voi yksilön – ja oikeastaan jopa kansakuntien – hyvinvointi olla huono näillä ulottuvuuksilla esimerkiksi siksi, että turvallisuus koetaan uhatuksi.

Subjektiiviseen hyvinvointiin kuuluu aina myös tulevaisuuden ennakointi. Jos tulevaisuuden näkymät ovat epävarmat, hyvinvointi heikentyy. Tällaisesta tulevaisuuden odotusten mittaamisesta on kysymys esimerkiksi kuluttajabarometrissa, jossa ihmisiltä kysytään miten he arvioivat oman taloutensa kehittyvän lähitulevaisuudessa.

Subjektiivista hyvinvointia tutkitaan yleensä haastattelemalla ihmisiä. Sen mittaamiseen ei kuitenkaan ole vakiintunut selkeitä tilastollisia mittareita.

Viime vuosina on monissa maissa alettu määrätietoisesti kehittää mittareita subjektiivisen hyvinvoinnin mittaamiseen. Usein on puhuttu onnellisuuden mittaamisesta, kun on haluttu selvittää subjektiivista hyvinvointia. Hyvinvointitutkijoiden onnellisuuskäsite on tietenkin kovin kaukana siitä, mitä esimerkiksi runoilijat sillä tarkoittavat. Onnellisuutta on mitattu esimerkiksi seuraavan Euroopan sosiaalitutkimuksen käyttämän kysymyksen avulla:

Kun arvioidaan elämää kokonaisuutena, kuinka onnellisena pidätte itseänne? Arvioikaa asteikolla 0–10, kuinka onnellinen olette. 0 on ”Erittäin onneton”, 10 on ”Erittäin onnellinen”

Usein subjektiivista hyvinvointia tai onnellisuutta kuvataan erilaisten useista mittareista yhdistettyjen indikaattorien avulla. Niiden tulokset kuitenkin riippuvat siitä, miten eri tekijöitä painotetaan. On jokseenkin mahdotonta ratkaista esimerkiksi sitä, onko turvallisuuden tunne ”tärkeämpi, yhtä tärkeä vai vähemmän tärkeä” onnellisuuden kannalta kuin läheisten ihmisten olemassa olo.

EsimerkitHarjoitukset

Jaa