På svenska

In English

Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

8.5 Tilastolähteiden lähdekritiikin perusteita

Verkko on täynnä tilastomuotoista tietoa, jonka luotettavuus vaihtelee. Mihin tilastoon voi luottaa? Yleisiä arviointiperusteita on kolme.

Kuka tilaston on tuottanut?

Eri maiden virallinen tilasto täyttää yleensä tietyt kansainvälisesti sovitut laatukriteerit, joten virallisen tilaston tuottajien tietoja voidaan pitää melko luotettavina. On toki muistettava, että virallinen tilasto on usein kytkeytynyt tiettyyn käyttötarkoitukseen eivätkä sen käyttämät käsitteet välttämättä vastaa arkikielen merkityksiä.

Katso Suomen virallisen tilaston kotisivu.

Virallisen tilaston toimintatavan piiriin kuuluvat myös useiden kansainvälisten järjestöjen tilastot. Tilastojen kansainvälinen vertailtavuus ja luotettavuus ovat tosin maailman mitassa joskus vaikeita toteuttaa. Kansainvälisten organisaatioiden tilastot ovat kuitenkin yleensä parhaita mahdollisia saatavissa olevia tilastoja. Tällaisia organisaatioita ovat muun muassa YK ja sen alajärjestöt, Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, Maailman Pankki, OECD ja Eurostat.

Näiden organisaatioiden sivuja löydät esimerkiksi Tilastokeskuksen kansainvälisen tiedon palvelusta.

Minkälainen maine tilaston tuottajalla on?

Myös vakiintuneet suuret kaupalliset tutkimuslaitokset tuottavat yleensä melko luotettavaa tietoa. Kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota siihen, mainitseeko tiedon tuottaja sitoutuneensa noudattamaan esimerkiksi kansainvälistä ISO 20252 -standardia, joka määrittelee tarkoin haastattelutiedon keruun laatuvaatimuksia.

Erilaisten tutkimuslaitosten raporttien taso voi vaihdella ja niiden käytössä kannattaa olla huolellinen. Joidenkin laitosten tuotanto voi ainakin joissakin asioissa olla huippuluokkaa, mutta valitettavan usein myös kovin huonolaatuista tiedontuotantoa esiintyy niin sanottujen ammattilaistenkin keskuudessa.

Jyvien erottaminen akanoista onnistuu vain seuraamalla tietoon liittyvää keskustelua, tilastojen ja tutkimusten kritiikkiä.

Onko tilaston tai tutkimuksen laatua kuvattu?

Mitä huolellisemmin tilaston laatua on kuvattu, sitä luotettavampaa tilaston antama tieto on. Hyvä tilastontekijä ei piilota tilastonsa puutteita, vaan antaa niistä realistisen kuvan tiedon käyttäjälle. Ei kannata koskaan kuvitella, että tieto olisi virheetöntä, vaan on tiedettävä, miten suuria ja minkälaisia virheitä voi esiintyä.

Suomen virallisen tilaston tilastoilla on aina laatuseloste, ks. esimerkkinä kuluttajahintaindeksin laatuseloste.

Harjoitukset

Jaa