Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

9 Tilastojen tulkinta

Tällä oppitunnilla käsitellään tilastojen tulkitsemisen perustekijät. Lisäksi tutustut tilastojen laatuun vaikuttaviin asioihin ja laatuvaatimuksiin. Lopuksi käydään läpi yleisiä  tilastojen käytössä esiintyviä virheitä.


Jaa