Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

1 Mitä työmarkkinat ovat?

Työvoiman kysyntä ja tarjonta, työmarkkinoiden tasapaino ja työmarkkinoiden instituutiot ovat sekä tiedotusvälineissä usein esiintyviä uutisaiheita että jokaista kansalaista koskettavia työmarkkinailmiöitä. Tällä kurssin ensimmäisellä oppitunnilla tutustut näihin työmarkkinailmiöihin sekä työmarkkinoilla toimiviin osapuoliin. Huomaat, millä tavoin työmarkkinoiden kehitys ja työmarkkinoilla tapahtuvat muutokset vaikuttavat sinunkin työllistymiseesi ja työssäkäyntiisi.

Tällä oppitunnilla tutustut työvoiman kysyntään ja tarjontaan sekä niiden kohtaamiseen eli työmarkkinoiden tasapainoon. Oppitunnin tavoitteena on, että hahmotat, millä tavalla työnantaja ja työntekijä pyrkivät vastaamaan toistensa tarpeisiin työmarkkinoilla. Opit myös sen, millä tavalla työmarkkinat vaikuttavat työntekijän työllistymiseen ja työntekijälle maksettavaan palkkaan. Oppitunnilla tarkastellaan lyhyesti myös suomalaisen työelämän pelisääntöjä ja tapaa, jolla näitä sääntöjä laaditaan.

Työmarkkinoiden kuvaus pohjautuu talousteorian perusmalliin. Sen antama kuva työmarkkinoista ei ole täydellinen, joten opit myös sen, miten todelliset työmarkkinat poikkeavat perusmallista. Oppitunti tutustuttaa sinut työmarkkinoiden tarkastelussa käytettäviin peruskäsitteisiin.


Jaa