Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

1.2 Työlliset muodostavat kysynnän, työvoima tarjonnan

Työvoiman kysyntää kuvaa siis työllisten määrä ja työvoiman tarjontaa puolestaan työvoiman määrä eli työllisten ja työttömien summa. Työttömyyttä esiintyy silloin, kun työvoimasta on ylitarjontaa eli kun työvoiman tarjonta ylittää työvoiman kysynnän.

Kuviossa esitetään työvoiman kysynnän ja tarjonnan sekä työttömyyden kehitys Suomessa 35 vuoden aikana. Ennen 1990-luvun lamaa koettiin työttömyyttä merkittävässä määrin 1970-luvun lopulla. Sen jälkeen 1980-luvulla oli työmarkkinatilanne pitkään myönteinen; työvoiman tarjonta ja kysyntä kasvoivat ja työttömyys oli suhteellisen vähäistä.

1990-luvun alku oli työmarkkinoilla rajujen muutosten aikaa. Työvoiman kysyntä romahti ja työttömyys kasvoi poikkeuksellisen voimakkaasti. Vuonna 1994 työttömiä oli jo yli 400 000. On huomattava, että 1990-luvun alussa myös työvoiman tarjonta väheni, koska töiden puutteen vuoksi työmarkkinoilta jäätiin suurin joukoin pois. Monet lopettivat työn aktiivisen etsimisen ja siirtyivät työvoiman ulkopuolelle esimerkiksi opiskelemaan tai kotia hoitamaan. Ilman tätä työvoiman tarjonnan vähentymistä olisi työttömyys ollut koettua suurempaa.

Työvoiman sekä työllisten määrä kasvoi 2000-luvulla, kunnes vuonna 2009 työllisten määrä kääntyi laskuun. Vuosien 2011–2012 aikana työllisyys koheni hetkellisesti ja heikkeni uudelleen vuodesta 2013 eteenpäin. Vuonna 2015 työllisyys oli edelleen selvästi alle vuoden 2008 tason.

Kuvio. Työvoiman kysyntä (työlliset) ja tarjonta (työvoima) Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 1975–2015

Kuvio. Työvoiman kysyntä (työlliset) ja tarjonta (työvoima) Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 1975–2015

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2016]. Saantitapa: sisäinen tietokanta.

Harjoitukset

Jaa