Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

10.5 Yhteys kansantalouden tilinpitoon vahvistuu

1930-luvulta alkaen ja II maailmansodan jälkeen kehitettiin voimakkaasti kansantaloutta koskevaa tilastollista kuvausta. Sen tuli palvella talouspolitiikkaa ja empiiristä taloustiedettä. Richard Stone (1913–1991) toimi Britannian keskuspankissa samaan aikaan Keynesin kanssa. Hänestä tuli kansantalouden tilinpidon pääarkkitehti.

Yhdistyneiden kansakuntien työryhmä julkaisi ensimmäisen raportin kansantalouden tilinpidosta 1947 ja suosituksen (A System of National Accounts and Supporting Tables eli SNA:n) vuonna 1953. Samoihin aikoihin (1954) Kansainvälinen työjärjestö ILO julkaisi työvoimatilastosuosituksensa.

Lisätietoa: Kansantalouden tilinpito -kurssi


Jaa