Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

10.8 Työvoimatutkimuksen yhdenmukaistaminen EU:ssa

Kun Suomesta tuli EU:n jäsen vuonna 1995, työvoimatutkimus muuttui Euroopan neuvoston asetukseen perustuvaksi. Asetukset (577/98, 2257/2003 ja 430/2005) sisältävät yksityiskohtaisia määräyksiä tutkimuksen menetelmistä ja sisällöstä. Niitä täydentävät komission lähes vuosittain antamat toimeenpanoasetukset. Niissä kerrotaan muun muassa, minkälainen tiedosto jäsenmaiden tulee toimittaa komission tilastoviranomaiselle Eurostatille. Nykyisin Eurostat laatii ja julkaisee EU-aluetta koskevaa työvoimatilastoa.

Suomen työvoimatutkimusta uudistettiin melkoisesti useassa vaiheessa. Vuosina 1995–1998 tehtiin erilliset EU-työvoimatutkimukset, joissa haastateltiin kotitalouksien kaikki jäsenet. Kansallinen kuukausitilasto uudistettiin osittain vuoden 1999 aikana ja vuodesta 2000 alkaen sekä käsitteet että tiedonkeruu ovat noudattaneet EU:n ohjeita.

Työttömyyden käsitteen muutos aiheutti eniten julkista keskustelua. Ero työministeriön ja Tilastokeskuksen lukujen välillä kasvoi entisestään. Syksyllä 1997 Tilastokeskus kutsui ulkopuolisen asiantuntijaryhmän arvioimaan tilaston laatua. Työryhmän suosituksesta kansallinen työvoimatutkimuksen työttömyysluku yhdenmukaistettiin Euroopan unionin käsitteeseen.

Toinen tärkeä muutos oli työvoimatutkimuksen tietosisällön laajeneminen. Lisäksi vuosittain tehdään eri aihepiireistä lisätutkimuksia (ad hoc -moduulit). Työvoimatutkimuksen tietoja käytetään EU:n työllisyyspolitiikkaa koskevissa toimintaohjelmissa, suosituksissa ja suuntaviivoissa. Useat EU:n rakenneindikaattorit perustuvat myös EU:n työvoimatutkimukseen.


Jaa