På svenska

In English

Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

2.2 Työnvälitystilasto

Tilastoja työ- ja elinkeinotoimistojen asiakkaista

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto laatii tilastoja TE-toimistoihin ilmoittautuneista työnhakijoista, työttömistä työnhakijoista, työnantajien TE-toimistoihin ilmoittamista avoimista työpaikoista sekä työvoimapoliittisista palveluista, joilla työnhakijoiden työllistymistä pyritään edistämään. Tilastoitavia palveluita ovat muun muassa työvoimakoulutus, palkkatuet, valmennus, kokeilut ja vuorotteluvapaa.

Suurin osa työnhakijoista on työttömiä, joiden muun muassa työttömyysturvaa saadakseen on ilmoittauduttava työnhakijoiksi. Työ- ja elinkeinoministeriö tilastoi työttömyyttä kattavasti ja ilmoittaa kuukausittain työttömien työnhakijoiden sekä eri palveluissa olevien lukumäärät. Tiedot julkaistaan kuukausittain Työllisyyskatsauksessa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työttömyyttä seurataan Suomessa kuukausittain kahdella eri tilastolla. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus perustuu otantaan ja työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilasto TE-toimistojen asiakasrekisterin tietoihin. Erot työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston työttömyysluvuissa johtuvat erilaisista tilastointiperusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus noudattaa sen sijaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn tilastointisuosituksia ja EU:n tilastoviraston Eurostatin käytäntöjä.

Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston ja Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot julkistetaan kuukausittain yhtä aikaa.

Lisätietoa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta ja työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta ja niiden välisistä eroista on kerrottu oppitunneilla
5.1 Työvoimatutkimuksen ja työnhakijarekisterin ero ja
5.2 Näin työvoimatutkimus määrittelee työttömyyden.

Harjoitukset

Jaa