Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

2.4 Palkka- ja työvoimakustannustilastot

Palkka- ja työvoimakustannustilastot kuvaavat palkansaajien ansioita ja työnantajalle työvoiman palkkaamisesta aiheutuvia työvoimakustannuksia. Tilastot perustuvat lähinnä työnantajilta kerättyihin tietoihin.

Työnantajasektorikohtaiset palkkatilastot (ml. ansiotasoindeksi) kuvaavat ansioita ko. sopimusalan (lähinnä tunti- ja kuukausipalkkaiset) mukaan. Palkkarakennetilasto kuvaa kokonaistyöajan ansioita työtuntia ja työkuukautta kohti laskien.

Työvoimakustannustilasto kuvaa työnantajalle aiheutuneita työvoimakustannuksia tehtyä työtuntia kohti laskien. Palkkatilaston lisäksi Tilastokeskus julkaisee virallista tilastoa muun muassa palkkasummasta sekä palkansaajien keskimääräisistä vuosiansioista.

Palkkatilastoissa palkkaa tarkastellaan bruttomääräisenä eli ottamatta huomioon välittömän verotuksen tai muiden maksettujen tulonsiirtojen vaikutusta saatuun ansioon.

Ansioiden tilastointia käsitellään tarkemmin oppitunnilla 7 Ansioiden tilastointi.

Harjoitukset

Jaa