Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

3 Työmarkkinatilastojen peruskäsitteet ja tunnusluvut

Tällä oppitunnilla tutustut pääasiallisen toiminnan ja työmarkkina-aseman käsitteisiin, joilla väestö jaetaan taloudellisen toiminnan mukaisiin ryhmiin.

Lisäksi tarkastellaan keskeisiä työmarkkinatilastojen tunnuslukuja. Tunnusluvut antavat yleiskuvan työmarkkinoista. Niiden avulla kuvataan ja seurataan monia yhteiskunnan kannalta merkittäviä ilmiöitä, esimerkiksi työttömyyden kehitystä. Tunnuslukujen sisällön ymmärtäminen auttaa seuraamaan työllisyydestä ja työttömyydestä käytävää keskustelua.

Oppitunnin tavoitteena on, että opit tunnuslukujen määritelmät sekä hahmotat niiden laskutavat. Sinulle muodostuu käsitys tunnuslukujen sisällöstä sekä keinoista tunnuslukujen tulkitsemiseksi. Huomaat myös, että tunnuslukujen avulla työmarkkinailmiöiden kehityksestä voidaan tehdä vertailuja vuosien ja vuosikymmentenkin välillä.


Jaa