Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

3.2 Työvoimaosuus

Työvoimaosuus lasketaan työvoimaan kuuluvien prosenttiosuutena työikäisestä 15–74-vuotiaasta väestöstä. Se voidaan laskea myös esimerkiksi 15–64-vuotiaista.

Työvoimaosuus

  • kertoo halukkuudesta kuulua työvoimaan
  • kasvaa usein työllisyystilanteen parantuessa
  • laskee työllisyystilanteen heikentyessä
  • kehittyy yleensä samansuuntaisesti työllisyysasteen kanssa.

Työvoimaosuuden muutoksista arvioidaan esimerkiksi opiskelijoiden ja kotiäitien halukkuutta olla työmarkkinoiden käytettävissä.

Työvoimaosuudesta käytetään myös nimitystä työhönosallistumisaste. Katso sen laskukaava.

Kuvio. 15–74-vuotiaiden työvoimaosuus 1989–2015

Kuvio. 15–74-vuotiaiden työvoimaosuus 1989–2015

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-7830. Tietokantataulukko 050. Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2016]. Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyti/050_tyti_tau_101.px


Jaa