Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

3.4 Työttömyysaste

Työttömyysaste on työttömien prosenttiosuus työvoimasta. Koko väestön työttömyysaste lasketaan 15–74-vuotiaiden työttömien prosenttiosuutena samanikäisestä työvoimasta. Työttömyysaste voidaan laskea erikseen muillekin ikäryhmille.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen työttömyysaste on Suomen virallinen työttömyysaste ja kansainvälisesti vertailukelpoinen.

Työttömyysaste

  • nousee tai pysyy ennallaan talouskasvun hidastuessa
  • yleensä laskee talouskasvun nopeutuessa.

Työttömyysaste on julkisuudessa eniten käytetty työmarkkinoiden tunnusluku.

Katso esimerkistä työvoimaosuuden, työllisyys- ja työttömyysasteen laskutavat.

Kuvio. 15–74-vuotiaiden työttömyysaste 1989–2015

Kuvio. 15–74-vuotiaiden työttömyysaste 1989–2015

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-7830. Tietokantataulukko 010. Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja iän mukaan. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2016]. Saantitapa:  http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyti/010_tyti_tau_102.px

Katso tuorein työttömyysaste Tilastokeskuksen etusivulta.

Esimerkit

Jaa