Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

4.5 Taloudellinen huoltosuhde

Taloudellinen huoltosuhde on suhdeluku, joka saadaan jakamalla työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien summa työllisten määrällä (esimerkki). Työttömiin ja työvoiman ulkopuolisiin lukeutuu koko ei-työllinen väestö, muun muassa työttömät, eläkeläiset ja lapset. Huoltosuhdeluku kerrotaan yleensä sadalla.

Taloudellinen huoltosuhde

  • nousee työllisyystilanteen heikentyessä
  • laskee työllisyystilanteen parantuessa
  • on sidoksissa työttömyysasteen kehitykseen.

Taloudellinen huoltosuhde voidaan laskea työvoimatutkimuksen tai työssäkäyntitilaston tietoja hyödyntäen.

Kuvio. Taloudellinen huoltosuhde 1990–2014

Kuvio. Taloudellinen huoltosuhde 1990–2014

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-5528. Tietokantataulukko: 020 Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, iän (1-v) ja vuoden mukaan 1987–2014 [päivitetty: 28.6.2016]. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.6.2016]. Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__tyokay/020_tyokay_tau_102.px/?rxid=7b09e97f-223e-43a8-b7a7-50c654d7300d

Esimerkit

Jaa