Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

5 Työttömyyden tilastointi

Tällä oppitunnilla tarkastellaan työttömyyden mittaustapoja. Suomessa tärkeimmät työttömyydestä kertovat tunnusluvut saadaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta sekä työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystoiminnan asiakasrekistereistä.

Oppitunnin luettuasi tiedät, mihin erilaiset työttömyysluvut perustuvat. Oppitunnilla kerrotaan, miten ja miksi Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen perustuvat työttömyysluvut eroavat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston työttömyysluvuista. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tieto työttömyydestä puolestaan perustuu työ- ja elinkeinoministeriön tietoihin, mutta määritelmissä on eroja, joista oppitunnilla kerrotaan. Lisäksi tutustut muun muassa laajan työttömyyden ja piilotyöttömyyden käsitteisiin.

Oppitunnilla tarkastellaan työttömyyslukujen vertailtavuutta. Työttömyyslukujen osalta tehdään vertailuja esimerkiksi eri maiden välillä. Saat tietää, mitä tekemistä kansainvälisellä työjärjestöllä (ILO) ja Euroopan unionilla on asian kanssa. Työttömyyslukuja vertaillaan myös eri ajanjaksojen välillä. Esimerkiksi Suomen työttömyystilannetta tarkastellaan kuukausien, vuosien ja vuosikymmentenkin ajalta. Samalla tutustut kausivaihtelun ja trendin käsitteisiin.

Oppitunnin lopuksi perehdyt lisäksi muutamiin yleisimpiin työttömyyden lajeihin.


Jaa