Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

5.2 Näin työvoimatutkimus määrittelee työttömyyden

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyysmääritelmissä ja -luvuissa on selkeä ero.

Eron ymmärtämiseksi voidaan tarkastella Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa noudatettavia Euroopan unionin ja kansainvälisen työjärjestön ILOn aktiivisen työnhaun ja työhön käytettävyyden kriteerejä:

  • Työtön on henkilö, joka tutkimusviikolla on työtä vailla (ei ollut palkkatyössä tai tehnyt työtä yrittäjänä), on etsinyt työtä aktiivisesti viimeisen neljän viikon aikana palkansaajana tai yrittäjänä ja voisi aloittaa työn kahden viikon kuluessa.
  • Henkilö, joka on työtä vailla ja odottaa sovitun työn alkamista kolmen kuukauden kuluessa, luetaan myös työttömäksi, jos hän voisi aloittaa työn kahden viikon kuluessa.
  • Työttömäksi luetaan myös opiskelija ja työpaikastaan toistaiseksi lomautettu, joka täyttää edellä mainitut kriteerit.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa työttömäksi luokittelu edellyttää siten aktiivista työnhakua ja valmiutta ottaa työtä vastaan. Työvoimatutkimuksessa työnetsimiskeinoja voivat olla esimerkiksi yhteydenpito työvoimatoimistoon, työpaikkailmoitusten seuraaminen tai vaikkapa työn kysyminen työnantajilta, ystäviltä tai sukulaisilta.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastossa työttömänä pidetään puolestaan työnhakijaa, joka ei ole työsuhteessa eikä työllisty päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään ja joka ei ole päätoiminen opiskelija. Työttömänä pidetään myös työsuhteessa olevaa, joka on kokonaan lomautettu tai jonka säännöllinen viikoittainen työskentelyaika on alle 4 tuntia.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastossa työttömään työvoimaan luetaan vuoden viimeisenä työpäivänä työttömänä olleet henkilöt. Tieto työttömyydestä on saatu työ- ja elinkeinoministeriön työnhakijarekisteristä.


Jaa