Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

5.4 Piilotyöttömyys

Piilotyöttömyyden käsite täydentää kansainvälisen työjärjestön ILOn määritelmää työttömyydestä. Piilotyöttömät ovat henkilöitä, jotka eivät ole aktiivisesti neljän viikon aikana hakeneet työtä, mutta haluaisivat työtä ja ovat muuten työhön käytettävissä. Passiivisina työnhakijoina piilotyöttömät luetaan työvoimatutkimuksessa työvoiman ulkopuolella oleviin.

15–74-vuotiaita piilotyöttömiä oli yhteensä 144 000 henkeä vuonna 2015. Piilotyöttömien määrä nousi vuonna 2015 korkeimmilleen piilotyöttömyyden tilastoinnin aikana, joka aloitettiin vuonna 1997. Piilotyöttömien määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2008, jolloin piilotyöttömien määrä oli alhaisimmillaan 77 000 henkeä. Piilotyöttömistä yleensä vain noin 50 prosentilla on voimassaoleva työnhaku työvoimatoimistossa.

Kuvio. 15–74-vuotiaat piilotyöttömät 1997−2015

Kuvio. 15–74-vuotiaat piilotyöttömät 1997−2015

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-7830. Tietokantataulukko 017. Väestön työmarkkina-asema, piilotyöttömät ja alityölliset sukupuolen ja iän mukaan. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.10.2016]. Saantitapa:  http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyti/017_tyti_tau_119.px


Jaa