Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

5.8 Nuorisotyöttömyys

Työttömyys on suhteellisesti suurinta kaikkein nuorimpien työvoimaan kuuluvien joukossa. Kuviossa 1 sininen viiva kuvaa eri-ikäisten työttömyysastetta ja vihreä viiva osoittaa työttömien osuuden ikäluokasta. 

Suomessa 15–19-vuotiaiden työttömyysaste oli vuonna 2015 lähes 31 prosenttia ja 20–24-vuotiaiden työttömyysaste 19 prosenttia. Sen sijaan 25–64-vuotiaiden työttömyysaste oli hieman alle kahdeksan prosenttia.

Toisin kuin vanhemmissa ikäryhmissä, nuorten kohdalla työttömyysaste ja työttömien osuus ikäluokasta ovat varsin kaukana toisistaan, mikä voi johtaa väärään tulkintaan työttömien nuorten määrästä. Työttömyysaste lasketaan työttömien osuutena työvoimasta, ei siis kaikista nuorista.

Työttömyysasteen laskukaava on

missä U on työttömät ja L työvoima (= työlliset + työttömät)

Nuorista suurin osa opiskelee eikä kuulu työvoimaan, joten jakolaskun nimittäjä koostuu varsin pienestä joukosta nuoria. 15–19-vuotiaiden 31 prosentin työttömyysaste tarkoittaa siis itse asiassa, että työttömänä oli vuonna 2015 reilu yhdeksän prosenttia koko ikäluokasta eli keskimäärin 29 000 nuorta. 20–24-vuotiaista työttömiä oli puolestaan vajaa 13 prosenttia koko ikäluokasta eli noin 44 000 nuorta vuonna 2015 (kuvio 1).

Kuvio 1. Eri-ikäisten työttömyysaste ja työttömien osuus ikäluokasta Suomessa 2015

Kuvio 1. Eri-ikäisten työttömyysaste ja työttömien osuus ikäluokasta Suomessa 2015

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2016]. Saantitapa: sisäinen tietokanta.

Yli puolet nuorista työttömistä on opiskelijoita

Kansainvälisessä tilastoinnissa (ILO, EU, OECD) myös opiskelijat ja koululaiset lukeutuvat työttömiksi ja työllisiksi, jos he opintojen ohella etsivät tai tekevät työtä. Työvoimatutkimuksessa opiskelijaksi katsotaan henkilö, joka on osallistunut tutkintoon johtavaan koulutukseen tutkimusta edeltäneen neljän viikon aikana. Työnhakukursseille tai harrastuskursseille osallistuneet eivät siis lukeudu määritelmään. Toisaalta henkilöt, jotka ovat esimerkiksi kirjoilla yliopistolla mutta eivät suorita opintopisteitä, lasketaan opiskelijoiksi.

Vuonna 2015 työttömistä 15–24-vuotiaista suomalaisnuorista yli puolet olikin opiskelijoita (kuvio 2). Nuoria työttömiä, jotka eivät työnhaun ohella olleet tutkintoon johtavassa koulutuksessa, oli 34 000 eli reilu viisi prosenttia 15–24-vuotiaiden koko ikäluokasta.

Kuvio 2. Opiskelijoiden osuus 15–24-vuotiaista työttömistä Suomessa 2015

 Kuvio 2. Opiskelijoiden osuus 15–24-vuotiaista työttömistä Suomessa 2015

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2016]. Saantitapa: sisäinen tietokanta.

Harjoitukset

Jaa