Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

7.2 Ansioiden jakautuminen

 Alla oleva kuvio esittää kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansioiden jakauman vuonna 2015. Se perustuu noin 1,37 miljoonan palkansaajan kokonaisansioihin. Kuviosta ilmenee, kuinka monta prosenttia palkansaajista kuului kuhunkin sadan euron luokkaan. Esimerkiksi 5,2 prosenttia kokoaikaisista palkansaajista ansaitsi 2 601–2 700 euroa kuukaudessa.

Kuvio havainnollistaa myös tilastollisia käsitteitä. Se osoittaa esimerkiksi, missä kohdin palkkajakaumaa kokoaikaisten palkansaajien mediaaniansio (2 963 euroa) sijaitsee. Mediaani tarkoittaa keskimmäistä. Mediaania vähemmän ansaitsee puolet palkansaajista, ja puolet palkansaajista ansaitsee sitä enemmän.

Palkansaajien kokonaisansioiden (aritmeettinen) keskiarvo oli 3 333 euroa kuukaudessa. Se on mediaania selkeästi suurempi. Tämä kertoo palkkajakauman muodosta: se on oikealle vino. Ansioiden vaihtelu on mediaanin vasemmalla puolella pienempää kuin sen oikealla. Eli pienet ansiot ovat keskittyneet lähelle toisiaan, suurissa ansioissa vaihtelu on suurempaa. 

Kuvio. Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden jakauma vuonna 2015

Kuvio. Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden jakauma vuonna 2015

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakennetilasto [verkkojulkaisu]. ISSN=1796-0076 [viitattu 17.10.2016]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/pra/tau.html 

Kuviossa 1. desiili on sen euromääräisen kokonaisansion kohdalla, mitä vähemmän ansaitsi 10 prosenttia kokoaikaisista palkansaajista (2 108 euroa). Palkkarakennetilastossa heitä oli noin 137 000. Vastaavasti 9. desiili osoittaa sen kohdan, mitä enemmän 10 prosenttia kokoaikaisista palkansaajista ansaitsi kuukaudessa. 

Voit tutustua tilastollisiin tunnuslukuihin (keskiarvo, mediaani yms.) tarkemmin Johdatus tilastotieteeseen -kurssilla.


Jaa