Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

8.1 Määräaikaisuus

Tietoa määräaikaisista työsuhteista saadaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Määräaikaisessa työsuhteessa olevaksi luetaan palkansaaja, jonka työsopimus on solmittu määräajaksi, koeajaksi tai tietyn työn suorittamisen ajaksi. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2015 määräaikaisessa työsuhteessa 322 000 henkeä eli noin 15 prosenttia 15–74-vuotiaista palkansaajista. Määräaikaisten osuus palkansaajista on säilynyt viime vuodet lähes ennallaan.

Määräaikaisuus on yleisempää naisilla kuin miehillä: määräaikaisista palkansaajista oli vuonna 2015 naisia 194 000 ja miehiä 127 000. Naispalkansaajista määräaikaisten osuus oli noin 18 prosenttia ja miespalkansaajista noin 13 prosenttia. Uusista, alle vuoden kestäneistä työsuhteista määräaikaisia oli noin puolet. Eroa naisten ja miesten välillä on kuitenkin myös sen suhteen, onko uusi työsuhde määräaikainen vai jatkuva. Vuonna 2015 naisten uusista työsuhteista määräaikaisia oli noin 62 prosenttia, miesten uusista työsuhteista puolestaan 48 prosenttia.

Tavallisin syy määräaikaisessa työsuhteessa työskentelylle on se, ettei pysyvää työtä ole ollut tarjolla. Vuonna 2015 kaikista määräaikaisista palkansaajista 220 000 henkeä, noin 68 prosenttia, ei ollut löytänyt vakituista työtä. Naisten osuus tästä oli noin 136 000 ja miesten 83 000. Toisaalta vajaa neljännes määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevistä miehistä ja naisista ei halunnut pysyvää työtä. Tämän voi tulkita siten, että osalle palkansaajista määräaikaiset työt sopivat hyvin sen hetkiseen elämäntilanteeseen.

Kuvio. Määräaikaisten osuus 15–74-vuotiaista palkansaajista sukupuolen mukaan 2001–2015

Kuvio. Määräaikaisten osuus 15–74-vuotiaista palkansaajista sukupuolen mukaan 2001–2015

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-7830. Tietokantataulukko: 040. Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu 26.4.2016]. Saantitapa:  http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyti/040_tyti_tau_107.px


Jaa