Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:

9 Kansainvälistä vertailua työllisyydestä ja työttömyydestä

Työvoimatutkimukseen perustuvan tilastoinnin merkittävä etu on se, että se mahdollistaa kansainvälisen vertailtavuuden. Euroopan unionin tilastotoimisto Eurostat ja Kansainvälinen työjärjestö ILO ovat määrittäneet tarkkaan kaikkien EU-maiden työvoimatutkimusten sisällön ja tekotavat. Yhteiset pelisäännöt tilastoinnissa ovat välttämättömyys Euroopan unionissa. Omaan kansalliseen päätöksentekoon kukin maa voi soveltaa erilaisia ja kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvia tilastolähteitä, mutta Euroopan unionin tason politiikka edellyttää päätöksenteon pohjautumista yhtenäisiin tilastolähteisiin. Tilastokeskuksen kokoamaan Kansainvälisen tilastotiedon oppaaseen on koottu luotettavia kansainvälisen tilastotiedon lähteitä ja vinkkejä tiedonhakuun niistä. 

Tällä oppitunnilla tutustut eri EU-maiden työllisyys- ja työttömyystilanteeseen. Tilastot perustuvat työvoimatutkimuksiin, joten voit verrata eri maiden tilannetta keskenään ja arvioida esimerkiksi kunkin maan onnistumista työttömyysongelman ratkaisemisessa.


Jaa