Tutkimusaineistot etäkäytössä

Oppitunti:
Aihe:

1 Mikroaineistojen tutkimuskäyttö

Monipuolisiin tilastoaineistoihin perustuviin mikroaineistoihin voidaan antaa käyttölupa tieteellistä tutkimusta ja tilastollista selvitystä varten. Mikroaineistossa yksikkönä voi olla esimerkiksi yritys, toimipaikka, kotitalous tai henkilö.

Tällä oppitunnilla kerrotaan Tilastokeskuksen mikroaineistojen tutkimuskäytöstä ja esitellään tutkimusaineistot lyhyesti. Lopuksi valotetaan laajojen pitkittäisaineistojen käytön haasteita.


Jaa