Tutkimusaineistot etäkäytössä

Oppitunti:
Aihe:

1.1 Tutkimusaineistojen tausta Tilastokeskuksessa

Suomalaiset tilastoaineistot tarjoavat harvinaislaatuisen tietopohjan talous- ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Tilastokeskuksen rekisteri- ja kyselypohjaiset aineistot kokoavat yhteen laajan kokoelman yksityiskohtaista tietoa yhteiskunnan eri osa-alueilta. Tilastokeskus voi tilastolain nojalla antaa käyttöoikeuden hallussaan oleviin, tilastointia varten kerättyihin salassa pidettäviin tietoihin tieteellistä tutkimusta ja yhteiskuntaoloja koskevaa tilastollista selvitystä varten.

Mikroaineistojen tutkimuskäyttö on laajentunut vähitellen ja mallia on haettu erityisesti muista Pohjoismaista ja Hollannista. Henkilöaineistoista muodostettuja tietosuojattuja otosaineistoja luovutetaan tilastolain sallimissa rajoissa vuosittain n. 200 tutkimukseen. Yritystilastoaineistoihin pohjautuvia aineistoja on annettu tutkimuskäyttöön Tilastokeskuksen tutkimuslaboratoriossa vuodesta 2001.

Vuonna 2010 lanseerattiin etäkäyttöpalvelu, jotta tutkijat voisivat tasapuolisesti ja helposti päästä käyttämään käyttöluvallisia mikroaineistoja omalta työpisteeltään valvotussa ja tietoturvallisessa ympäristössä. Kokonaisaineistoiksi tulkittavia ja välillisesti tunnistettavissa olevia yksikkötason tietoja voi saada käyttöön ainoastaan etäkäyttöympäristössä tai tutkimuslaboratoriossa. 

Etätyöpöydällä työskentely vastaa omalla koneella työskentelyä, mutta järjestelmästä ulos siirrettävät tiedostot ja tulokset tarkistetaan tietosuojan osalta sekä tutkijan että Tilastokeskuksen toimesta.

Tutkimusaineistoissa yksikkötason suorat tunnisteet, kuten henkilötunnukset tai yritystunnukset, on etäkäyttöpalvelussa korvattu pseudotunnisteilla. Pseudotunniste on suoran yksikkötunnisteen korvaava keinotekoinen tunniste, jolla yksikköä (tai yksilöä) voidaan seurata aineistossa ja yksikön tietoja linkittää eri aineistojen välillä.

Etäkäytön käyttäjämäärät ovat kasvaneet nopeasti. Käyttöluvalliset mikroaineistoja koskevat toimeksiannot on keskitetty Tilastokeskuksen Tuotannon kehittäminen -yksikön Tutkijapalvelut-vastuualueelle vuodesta 2010 lähtien. Toimintaa ja asiakaspalvelua kehitetään suunnitelmallisesti asiakkaiden tarpeista lähtien.


Jaa