Tutkimusaineistot etäkäytössä

Oppitunti:
Aihe:

2 SISU-mikrosimulointimalli

Tällä oppitunnilla tarjotaan yleistietoa SISU-mikrosimulointimallin käytöstä ja ominaisuuksista. Tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta mikrosimuloinnista ja sen laajoista käyttömahdollisuuksista.

Malliin ja sen käyttöön voi tutustua lähemmin SISU-mikrosimulointimallin käyttöoppaan avulla. Käyttöopas tarjoaa käyttäjille tietoa mallin yleisestä rakenteesta sekä opastusta mallin käyttöönottoon, simulointien tekemiseen ja käyttöliittymän käyttöön.

Lisätietoja mallista ja sen käyttöönotosta antaa Tilastokeskuksen mikrosimulointitiimi.


Jaa