Tutkimusaineistot etäkäytössä

Oppitunti:
Aihe:

3 Tutkimusaineistojen tilastollinen tietosuoja

Tietosuoja kattaa mm. tietojen suojaamiseen tähtäävän lainsäädännön ja ohjeistukset, tietojen suunnitelmallisen ja huolellisen käsittelyn tutkimuksen eri vaiheissa sekä suojaamisen toteuttavat menetelmät, ts. tilastolliset tietosuojamenetelmät.

Tällä oppitunnilla esitellään tutkimusaineistojen tietosuojan kannalta oleellisimmat lakipykälät ja menetelmät tilastollisen tietosuojan varmistamiseksi tutkimustuloksia julkaistaessa.

Tilastokeskuksen oikeus kerätä rekisteri- ja kyselytietoja on taattu lainsäädännöllä. Kerätyt aineistot ovat laajasti yhteiskuntaa kuvaavia ja sisältävät hyvin arkaluontoisiakin tietoja.

Tilastokeskus voi tilastolain nojalla antaa käyttöoikeuden hallussaan oleviin, tilastointia varten kerättyihin salassa pidettäviin tietoihin tieteellistä tutkimusta ja yhteiskuntaoloja koskevaa tilastollista selvitystä varten.

Tilastoinnin kohteiden ts. tilastoaineistoissa esiintyvien havaintojen kannalta tietosuojasta huolehtiminen on tärkeää. Yksittäistä henkilöä, kotitaloutta, yritystä tai muuta tilastoyksikköä koskevien tietojen paljastuminen ulkopuolisille on estettävä sekä Tilastokeskuksen itse julkaisemista tiedoista että Tilastokeskuksen tutkimuskäyttöön antamien aineistojen pohjalta julkaistuista tiedoista.

Tutkijan on siis osaltaan huolehdittava käytössään olevan aineiston tietosuojasta siten, etteivät aineisto tai sen sisältämät yksikkökohtaiset tiedot paljastu ulkopuolisille aineiston käsittelyvaiheessa tai tutkimustuloksia julkaistaessa.

Laajempaa tietoa ja materiaalia tietosuojaperiaatteiden toteuttamisesta tutkimustoiminnassa on saatavissa Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.


Jaa