Tutkimusaineistot etäkäytössä

Oppitunti:
Aihe:

3.4 Tutkimustulosten suojaaminen ja tarkistusmenettely

Tämä oppitunnin aihe käsittelee erityyppisten tulosteiden tietosuojavaatimuksia sekä tulosteiden tarkistusmenettelyä käytännössä.

Salassapitovelvoitteen mukaan tutkijan on pidettävä huolta siitä, että tutkimustuloksissa ei ole yksikkötason tietoja tai mahdollisuutta niiden paljastumiseen.

Tutkijapalveluilla on käytössä tutkimustulosteiden tarkistusmenettely, jolla halutaan varmistaa tietosuojan toteutuminen tutkijan aineistosta tuottamissa tulosteissa:

  • Tutkijan tulee huolehtia, että tarkistukseen lähetettävät tulosteet täyttävät vaaditut tietosuojavaatimukset.
  • Tulosteiden tulee olla selkeästi tulkittavia.
  • Tulosteiden keskeinen sisältö ja käytetyt muuttujat tulee olla tarkistajan ymmärrettävissä.
  • Taulukoissa solukohtaisten havaintojen lukumäärän tulee olla näkyvissä, kuten myös estimaattien ja tunnuslukujen laskennassa käytettyjen havaintojen lukumäärät.

Tarkistaja ei voi päästää tarkistuksesta läpi tulostetta, jonka sisältö on liian epäselvä tai laaja tietosuojan toteutumisen arvioimiseksi.

Tarkempaa tietoa tulosteiden tietosuojavaatimuksista ja tarkistusmenettelystä löytyy myös tutkijapalveluiden säännöistä ja ohjeista. Säännöt ja ohjeet ovat sitovia kaikille tutkimushankekohtaisen tai SISU-mikrosimulointimallin käyttöä koskevan sopimuksen allekirjoittaneille tutkijoille.


Jaa