Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

1 Mitä on väestötiede

Väestössä tapahtuvat muutokset luovat puitteet, joihin yhteiskunnan kehitys joutuu sopeutumaan. Väestönmuutokset liittyvät kaikkia kansalaisia koskettaviin ilmiöihin: syntymiseen, kuolemiseen, muuttamiseen ja siviilisäädyn muutoksiin. Nämä ilmiöt paitsi koskettavat yksittäistä kansalaista yhteiskunnassa, myös vaikuttavat yhteiskunnan rakenteeseen laajemmalti.

Väestötiede tutkii väestönkehitystä eli syntyneiden, kuolleiden ja muuttaneiden määrää sekä muita väestönmuutokseen vaikuttavia ilmiöitä, joita ovat parisuhteiden muodostuminen ja purkautuminen kuten avioituvuus ja eronneisuus. Väestötieteessä tarkastellaan myös sitä, miten väestössä tapahtuvat muutokset ovat yhteydessä yhteiskunnan taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen.

Tällä oppitunnilla saat yleiskuvan väestötieteestä tieteenalana. Tutustut väestötieteellisen tutkimuksen jaotteluun sekä väestötieteen tutkimuskohteisiin yleisellä tasolla. Oppitunnin opiskeltuasi tiedät, mitä väestötieteessä "väestöllä" tarkoitetaan ja miten esimerkiksi "Suomen väestö" määritellään. Opit myös, millaisin kriteerein ja millaisiin tarkoituksiin erilaisia väestöryhmiä voidaan väestötieteessä muodostaa.

Oppitunnin viimeisessä aiheessa on Harjoitukset-kohdassa tehtäviä, joiden avulla voit testata oppimaasi.


Jaa