Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

1.1 Väestötieteen määritelmä

Väestötiede tutkii väestön kehitystä, sen suuruutta ja rakennetta sekä väestössä tapahtuvia muutoksia. Muutokset liittyvät ihmisten syntymiseen, avioliiton solmimiseen tai avoliiton aloittamiseen, parisuhteen rekisteröintiin, eroamiseen avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta tai avoliiton päättymiseen, muuttamiseen ja kuolemiseen. Väestötieteessä tutkitaan myös näiden ilmiöiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä niiden yhteyttä talous- ja yhteiskuntaelämään.

Monikielinen väestötieteen sanakirja määrittelee väestötieteen seuraavasti:

"Väestötiede eli demografia on tieteenala, jonka tehtävänä on tutkia ihmisten muodostamia populaatioita, väestöjä, erityisesti niiden suuruutta, rakennetta (koostumusta) ja kehitystä sekä niiden kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia ominaisuuksia".

Monikielinen väestötieteen sanakirja (Fougstedt ym., 1962) sisältää keskeisimmät väestötieteessä käytetyt käsitteet määritelmineen. Sanakirja on tehty Kansainvälisen väestöntutkimuksen liiton (IUSSP:n) kanssa yhteistyössä ja se on ilmestynyt useilla eri kielillä. Jokaisella käsitteellä on oma koodinsa, joten suomen kielen käsitteelle löytyy vastaava käsite muiden maiden julkaisuista. Esimerkiksi 101.1 Väestötiede on englanninkielisessä väestötieteen sanakirjassa vastaavalla koodilla 101.1 Demography ja vironkielisessä sanakirjassa 101.1 Rahvastikuteadus.

Suomenkielisen sanakirjan jotkut käsitteet ja määritelmät saattavat nykyisin tuntua hieman vanhahtavilta, onhan julkaisun laatimisesta jo useita vuosikymmeniä! Sanakirja on kuitenkin iästään huolimatta käyttökelpoinen ja siihen voit tutustua hyvin varustetuissa kirjastoissa – esimerkiksi Tilastokirjastossa. Sanakirjan joihinkin vieraskielisiin versioihin voit tutustua IUSSP:n sivuilla.


Jaa