På svenska

In English

Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

1.3 Suomen väestö

Suomen väestö koostuu henkilöistä, joilla on laillinen kotikunta jossakin Suomen kunnassa. Myös tilapäisesti (alle vuoden) ulkomailla asuva Suomen kansalainen kuuluu Suomen väestöön. Lisäksi ulkomailla oleskeleva lähetystöjen ja kaupallisten edustustojen suomalainen henkilökunta sekä Yhdistyneitten kansakuntien (YK:n) rauhanturvajoukoissa palvelevat lasketaan Suomen väestöön. Näillä henkilöillä kotikuntana säilyy se kunta, jossa he viimeksi asuivat.

Suomessa kotikunta määritellään tarkemmin kotikuntalaissa (11.3.1994/201).  Myös ulkomaan kansalainen, jolla on oikeus asua Suomessa – eli jolla on kotikunta Suomessa – kuuluu Suomen väestöön. Tällöin ulkomaan kansalaisen on aiottava asua Suomessa vähintään vuosi ja hänen täytyy saada oleskelulupa asumiseensa. Näin ulkomaan kansalainen saa kotikunnakseen jonkin Suomen kunnan.

Myös pakolaiset, jotka ovat saaneet turvapaikan Suomessa tai tulleet Suomeen niin sanottuina kiintiöpakolaisina, kuuluvat Suomen ja kotikuntansa väestöön.


Jaa