Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

1.6 Väestön tila

Väestötieteessä tarkastelun kohteena ovat väestön tilaa kuvaavat tekijät kuten väestön määrä, ikä-, sukupuoli- ja siviilisäätyrakenne sekä väestön alueellista jakautumista kuvaavat tiedot. Lisäksi väestön tilaa voidaan kuvata muun muassa kansalaisuuden, kielen, uskontokunnan, etnisen ryhmän, syntymämaan, syntymäkunnan, koulutuksen, ammatin ja elinkeinon mukaan.


Jaa