Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

1.7 Väestönmuutostapahtumat

Väestön tilaa kuvaavien tekijöiden lisäksi väestötieteessä tarkastellaan väestönmuutostapahtumia, joita ovat

 • syntymät
 • kuolemat
 • muutot.

Väestönmuutostapahtumia ovat myös

 • siviilisäädyn muutokset, joita ovat
  • avioitumiset
  • eroamiset
  • rekisteröityjen parisuhteiden vahvistamiset
  • erot rekisteröidyistä parisuhteista
  • leskeytymiset.

Väestönmuutostapahtumilla on myös oma "sisäinen" rakenteensa esimerkiksi iän ja sukupuolen tai keston mukaan: kuolleiden määriä voidaan tarkastella iän ja sukupuolen mukaan, syntyneitä lapsia äidin iän mukaan ja avioeroja avioliiton keston mukaan.

Väestönmuutostapahtumien yleisyys riippuu hyvin paljon iästä. Lapsia synnytetään eniten
25–34-vuotiaana, muuttoliikettä tapahtuu eniten työelämään tulevilla 20–29-vuotiailla ja kuolemat yleistyvät, mitä vanhemmiksi ihmiset tulevat. Väestönmuutostapahtumat ovat siis "ikäsidonnaisia".


Jaa