Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

13 Maapallon väestö

Tämä Väestötieteen perusteet -kurssin viimeinen oppitunti tutustuttaa sinut maapallon väestönkehitykseen ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin. Oppitunnin opiskeltuasi ymmärrät maapallon taloudellisen ja sosiaalisen kahtiajaon teollistuneisiin maihin ja kehitysmaihin sekä sen, miten tämä kahtiajako tulee esiin väestötieteessä. Oppitunnilla tarkastellaan maapallon väestön jakaantumista maanosittain sekä maittain. Lisäksi tutustutaan hedelmällisyyteen ja kuolevuuteen eri maissa sekä eri maiden väestötiheyteen.

Oppitunnin viimeisen aiheen Harjoitukset-kohdassa on tehtäviä, joiden avulla voit testata oppimaasi. 


Jaa