Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

13.2 Maapallon väestö maanosittain

Maapallolla asuu tällä hetkellä yli 7,6 miljardia ihmistä. Heistä noin 80 % asuu kehitysmaissa ja noin viidennes teollistuneissa maissa. Kehitysmaiden vuotuinen väestönkasvu oli keskimäärin 1,4 prosenttia vuosina 2010–2015, kun se teollistuneissa maissa oli vain 0,3 prosenttia. 

Vuonna 2018 eniten väkeä oli Aasiassa – 4,6 miljardia. Seuraavaksi suurin väkimäärä oli Afrikassa 1,3 miljardia, sen jälkeen Euroopassa, jossa asui 738 miljoonaa ihmistä (esimerkki 1).

Suurinta väestönkasvu on tällä hetkellä Afrikassa: 2,6 % vuodessa. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana Aasian väestönkasvu on pudonnut lähinnä Kiinan väestönkasvun supistuttua. Vuosina 2010–2015 Aasian väestönkasvu oli 1,0 prosenttia. Euroopassa väestönkasvu oli lähes pysähtynyt, luku oli 0,1 prosenttia!

Maapallon väestöstä 60 prosenttia asui vuonna 2015 Aasiassa, Afrikassa asui 16 prosenttia ja Euroopassa 10 prosenttia (esimerkki 2).

Voit tutustua eri alueiden väestömäärä- ja väestönkasvulukuihin ja erilaisiin hedelmällisyys- ja kuolleisuuslukuihin joko YK:n väestötilasto tai US Census Bureaun -sivuilla. Kannattaa tutustua myös Gapminderin sovellukseen, jonka avulla voit tarkastella maailman väestökehitystä interaktiivisesti. Gapminder on ruotsalainen säätiö, jonka asiantuntijat ovat kehittäneet monipuoliseen grafiikkaan ja animaatioihin perustuvia havainnollisia esityksiä maailman väestökehityksestä viimeisten 200 vuoden aikana. Tutustumisen arvoinen on myös Gapminderin grafiikoihin perustuva Don't Panic - The Facts About Population -dokumentti vuodelta 2013.

Lähteet: United Nations. World Population Prospects: The 2015 Revision [verkkojulkaisu]. Key Findings and Advanced Tables [viitattu 26.5.2016]. Saantitapa: http://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf ja World Population 2015 Wallchart [viitattu 26.5.2016]. Saantitapa: http://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/World_Population_2015_Wallchart.pdf

 

Esimerkit

Jaa