Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

2.9 Wilhelm Lexis ja graafinen kuvio

1800-luvulla saksalainen matemaatikko ja taloustieteilijä Wilhelm Lexis (1837–1914) kehitti kaksiulotteisen mallin, joka auttaa väestöilmiöiden ajallista tarkastelua.

Wilhelm Lexis tarkasteli koordinaatistossa, x-akselilla vuosia ja y-akselilla ikää, joka kuvaa kestoa. Eri akselien aikayksiköt ovat samansuuruisia eli yhtä ikävuotta vastaa yksi kalenterivuosi. Lexis-kuvio helpottaa iän karttumisen ja vuosien kulumisen seurantaa.

Samaan aikaan kun Wilhelm Lexis kehitti kuviota, myös saksalaiset väestötieteilijät Karl Becker ja Gustav Zeuner kehittelivät samanlaista väestöilmiöiden kuvaamismenetelmää. Usein kuviota kutsutaan myös heidän sukunimiensä mukaan.

Lexis-kuviota tarkastellaan lähemmin aiheessa 7.7 Lexis-kuvio.


Jaa