Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

3 Väestöntutkimuksen perusaineistot

Tällä oppitunnilla tutustut väestöntutkimuksen perusaineistoihin. Väestöntutkimuksessa käytetyistä tietolähteistä keskeisimmät ovat väestörakennetilasto, jossa on mukana väkiluku, sekä väestönmuutoksista kertovat tilastot. Oppitunnilla tutustutaan näiden tilastojen sisältöön sekä aineiston keruutapoihin, haastatteluun ja rekisteripohjaiseen tiedonkeruuseen.

Oppitunnilla tarkastellaan myös väestölaskentaa. Tiesitkö, että väestölaskennassa selvitetään väestön määrän lisäksi myös muuta väestöä koskevaa tietoa? Nämä tiedot kerätään kaikista Suomessa vakinaisesti asuvista ihmisistä. Itsestäsi väestötilastoissa on tietoa muun muassa siviilisäädystäsi, kotikunnastasi, koulutuksestasi, kansalaisuudestasi sekä perheesi koostumuksesta.

Oppitunnin lopuksi tutustutaan väestörekisteriin ja sen tietosisältöön sekä väestöntutkimuksen tietolähteisiin kuten väestörakennetilastoon ja väestönmuutostilastoihin. Väestörekisterin syntyyn tutustutaan seuraavalla oppitunnilla  4 Suomen väestötilaston historia, jossa tarkastellaan väestöntutkimuksessa käytettyjen tietolähteiden kehitystä 1500-luvulta nykypäivään.

Oppitunnin viimeisessä aiheessa on Harjoitukset-kohdassa tehtäviä, joiden avulla voit testata oppimaasi.


Jaa