På svenska

In English

Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

3.1 Väestötilastot

Väestön tilaa ja väestönmuutoksia koskevat tiedot saadaan väestötilastosta. Väestörakennetilasto sisältää väestön määrää ja sen rakennetta koskevat tiedot. Väestörakennetiedoissa on ikää ja sukupuolta koskevien tietojen lisäksi tietoja väestön siviilisäädystä (naimaton, naimisissa, eronnut, leski, rekisteröidyssä parisuhteessa, eronnut rekisteröidystä parisuhteesta, leski rekisteröidyn parisuhteen jälkeen) sekä asuinpaikasta (esimerkiksi maakunta, kunta). Väestörakennetilastossa on myös tietoja väestön kansalaisuudesta, syntymävaltiosta ja äidinkielestä.

Väestönmuutoksista kertovat tilastot sisältävät tilastot syntyneistä, kuolleista, siviilisäädyn muutoksista, muuttoliikkeestä, ottolapsiksi otetuista (adoptioista) ja kansalaisuuden saamisista. Määrällisten tietojen lisäksi väestönmuutostilastoissa on paljon väestönmuutostapahtumien rakennetietoa. Tällaisia rakennetietoja ovat esimerkiksi syntyneiden lasten tiedot äidin iän mukaan, muuttaneet iän ja sukupuolen mukaan sekä kuolleet iän ja asuinpaikan mukaan.

Katso esimerkistä väestötilastojen tietosisältö.

Esimerkit

Jaa