Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

4.11 Henkilötunnus otetaan käyttöön

1960-luvulla tietojenkäsittelyn kehittyminen mahdollisti erilaisten rekisterien perustamisen. Näin pystyttiin nopeasti käsittelemään suuriakin tietomääriä.

Vuonna 1962 Eläketurvakeskus perusti oman rekisterin, jossa kaikille työeläkettä saaville annettiin henkilökohtainen työeläkenumero, joka koostui syntymäajasta ja sen tarkistusosasta.

Nykyinen henkilötunnus otettiin käyttöön vuonna 1964, kun Kansaneläkelaitokselle tuli hoidettavaksi sairausvakuutusjärjestelmä. Jokaiselle Suomessa vakituisesti asuvalle – myös ulkomaan kansalaisille – annettiin sosiaaliturvatunnus ja heidän tietonsa tallennettiin Kansaneläkelaitoksen rekisteriin. Eläketurvakeskus luopui muutaman vuoden kuluttua omasta tunnuksestaan ja otti käyttöön Kansaneläkelaitoksen käyttämän sosiaaliturvatunnuksen.

1970-luvun alussa henkilötunnuksen antaminen syntyneille ja Suomeen vakituisesti muuttaneille siirtyi Väestörekisterikeskuksen tehtäväksi.

Vaikka vielä monissa yhteyksissä nähdään käytettävän nimitystä sosiaaliturvatunnus, tunnuksen virallinen nimi on henkilötunnus ja siitä on säädetty laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista 661/2009.

Katso esimerkistä, mitä henkilötunnuksesi kertoo.

Esimerkit

Jaa