Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

5.11 Ikäpyramidi

Ikäpyramidi – jota myös väestöpyramidiksi kutsutaan – kuvaa väestöä ikäluokittain. Ikäluokkien koko esitetään päällekkäin pinotuilla vaakasuorilla palkeilla, jossa miesten palkit ovat kuvion pystyakselin vasemmalla puolella ja naisten palkit kuvion pystyakselin oikealla puolella. Pystyakselilla esitetään ikä siten, että alimpana on nuorin ikäluokka (esimerkiksi 0–4-vuotiaat) ja ylimpänä vanhin ikäluokka (esimerkiksi yli 100-vuotiaat).

Ikäpyramidi voidaan laatia joko käyttämällä ikäluokittain lukumäärätietoja, laskemalla kunkin ikäluokan suhteellinen osuus koko väestöstä tai laskemalla suhteellinen osuus miesten summasta ja naisten summasta erikseen.

Varsinkin kun halutaan verrata useita ikäpyramideja toisiinsa, suhteellisten osuuksien laskeminen koko väestöstä helpottaa ikäpyramidien vertailua. Väkimäärältään eri kokoisten väestöjen vertailu helpottuu.

Ikäpyramidi lasketaan yleisimmin viisivuotisikäluokittain tai yksivuotisikäluokittain.

Suomen väestön ikäpyramidi oli vuonna 1900 nimensä mukainen eli pyramidi. Siitä perinteinen pyramidin muoto alkoi vuosittain muuttumaan säilyttäen "pullistuneena" pyramidin muotonsa vielä vuonna 1950. Sen jälkeen syntyvyyden alentuessa näkyvätkin sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat jatkuvasti suurimpana palkkina ikäpyramidissa ja pyramidin muoto muuttuu "sipuliksi". Suurten ikäluokkien vanhetessa ikäpyramidin muoto alkaa tulevina vuosikymmeninä yhä enemmän näyttää "tuhkauurnalta".

Animaatio. Suomen väestön ikäpyramidi vuosina 1900–2060  Animaatio-symboli

Ikäpyramidi-animaatio

Animaatiosta on havaittavissa, kuinka Suomen väestön ikärakenne on aikojen saatossa muuttunut ja kuinka sen ennustetaan muuttuvan lähitulevaisuudessa (animaatiossa vaaleammalla näkyvät vuodet ovat vuonna 2012 laaditun väestöennusteen ennustamaa ikärakenteen kehitystä).

Katso esimerkistä Suomen ikäpyramidi vuodelta 2015. Testaa Harjoitukset-kohdassa, miten hyvin muistat tämän oppitunnin asiat.

EsimerkitHarjoitukset

Jaa