Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

5.3 Sukupuoli

Poikia syntyy enemmän kuin tyttöjä. Vuosien 2011–2015 välisenä aikana Suomessa syntyi noin 290 000 lasta, joista poikia oli noin 148 000 ja tyttöjä noin 142 000. Suomessa syntyvistä lapsista poikien osuus on noin 51,1 prosenttia. Osuus on muissa Euroopan Unionin maissa samalla tasolla. EU28-maissa poikien osuus syntyneistä on 51,3 prosenttia.

Usein poikien ja tyttöjen ero ilmaistaan tarkastelemalla syntyneitä poikia 100 tyttöä kohti. Näin tarkastellen Suomessa ja Ranskassa syntyy 105, Espanjassa ja Itävallassa 107 poikaa sataa syntynyttä tyttöä kohti.

Vaikka Suomessa miesten kuolevuus heti nuoruusiässä on korkeampi kuin naisten, eri ikäluokissa miesenemmyys säilyy pitkälle keski-ikään saakka. Tämä johtuu siirtolaisuudesta, sillä naiset jäävät ulkomaille asumaan huomattavasti helpommin kuin miehet. Lisäksi maahanmuuttajien joukossa on enemmän miehiä kuin naisia.

Suomessa vuonna 2015 miesenemmistö oli aina 51 ikävuoteen saakka. 52-vuotiaita naisia oli jo enemmän kuin miehiä ja siitä naisenemmistö vain iän karttuessa tuli suuremmaksi. Sataa 70-vuotiasta miestä kohden väestössä oli 111 samanikäistä naista. 90-vuotiaista henkilöistä naisia on jo 2,6 kertaa enemmän kuin miehiä.

Sukupuolten määrällisiä eroja kuvataan väestötieteessä laskemalla naisia 1000 miestä kohti. Suomessa on aina ollut hienoinen naisenemmistö. Tämä tietysti johtuu siitä, että naiset elävät vanhemmiksi kuin miehet. Vuonna 2015 Suomessa oli 1031 naista 1000 miestä kohti.


Jaa