Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

5.5 Perhe

Monissa kulttuureissa perhe käsitetään huomattavasti laajemmaksi kuin perinteinen ydinperhe. Tällöin perheeseen saattaa kuulua useampia puolisoita tai perhe ymmärretään laajana sukulaisista muodostuvana perheenä.

Tilastokeskuksen perhetilastossa perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevat henkilöt ja heidän lapsensa, isä tai äiti lapsineen sekä avio- tai avopuolisot tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät, joilla ei ole lapsia.

Perheessä voi olla korkeintaan kaksi perättäistä sukupolvea. Näin isä, äiti ja heidän lapsensa muodostavat perheen. Vanhempien ja lasten muodostamaa perhettä kutsutaan ydinperheeksi. Jos perheen kanssa asuu yhdessä esimerkiksi mummo, tämän määritelmän mukaan hän ei kuulu perheeseen.

Lapsiperheellä tarkoitetaan perhettä, johon kuuluu ainakin yksi alle 18-vuotias kotona asuva lapsi. 

Kuvio. Perheet perhetyypin mukaan 1992–2015 

Lähde: Findikaattori, Tilastokeskus/Perheet [viitattu 17.10.2016].

Lisätietoa: Perheet-tilasto


Jaa