Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

6 Väestöilmiöt

Edellisten oppituntien perusteella sinulle on muodostunut yleiskäsitys väestötieteestä tieteenalana ja olet myös tutustunut väestöntutkimuksen perusaineistoihin. Tämä oppitunti tutustuttaa sinut lähemmin niihin väestöilmiöihin, joita väestötiede tutkii.

Monet yksilön elämän tapahtumat ovat oleellisia ja kiinnostavia myös väestötieteen näkökulmasta. Syntyvyys, kuolevuus, muuttaneisuus, avioituvuus ja eronneisuus ovat väestönmuutostekijöitä, jotka vaikuttavat väestön kehitykseen eri tavoin. Tällä oppitunnilla tarkastellaan näiden väestöilmiöiden sisältöä tarkemmin.

Tämä oppitunti 6 liittyy kiinteästi kahteen seuraavaan oppituntiin 7 Väkilukutiedot tunnuslukujen perustana ja  8 Väestöilmiöiden mittaaminen. Nämä kolme oppituntia opettavat sinulle väestöilmiöt sisältöineen sekä keinot väestöilmiöiden kuvaamiseen.

Oppitunnin viimeisessä aiheessa on Harjoitukset-kohdassa tehtäviä, joiden avulla voit testata oppimaasi.


Jaa